Wednesday, August 19, 2009

Empat sikap, watak dan perilaku yang diamanatkan oleh Sang Guru

1. Jujur dan dan welas asih.
2. Percaya kepada diri sendiri.
3. Serasi dan selaras dalam penampilan sehari-hari.
4. Menghayati dan mengamalkan sikap di atas agar menimbulkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1 comment:

assala said...

yang ini juga hitam tulisannya, mas. susah dibaca :)

Ratings and Recommendations by outbrain